Mountain White-eye (Zosterops montanus diuatae)
Mount Katanglad, Mindanao, the Philippines
© Jon Hornbuckle