Ceylon White-eye (Zosterops ceylonensis)
Horton Plains, Sri Lanka - February 2002
© Jon Hornbuckle