White-tailed Trogon (Trogon viridis melanopterus) - male
Linhares, Espírito Santo, Brazil - March 2004
© Arthur Grosset


White-tailed Trogon (Trogon viridis melanopterus) - male
Linhares, Espírito Santo, Brazil - March 2004
© Arthur Grosset


White-tailed Trogon (Trogon viridis melanopterus) - female
Linhares, Espírito Santo, Brazil - March 2004
© Arthur Grosset