House Wren (Troglodytes aedon parkmanii)
Rancho Cordova, California, USA
Leicaflex SL, 560mm f/6.8 Leitz Telyt
© Douglas Herr