Mountain Bluebird (Sialia currucoides)
Yellowstone National Park, Wyoming, USA
Leicaflex SL, Leica 250mm f/4.0 Telyt
© Douglas Herr


Mountain Bluebird (Sialia currucoides)
Yellowstone National Park, Wyoming, USA
Leicaflex SL, Leica 280mm f/4.8 Telyt-V
© Douglas Herr


Mountain Bluebird (Sialia currucoides) - Adult
Tetons WY, USA - June, 1999
Nikon FE, 400mm Tokina