Ridgway's Rail (Rallus obsoletus obsoletus)
Palo Alto CA, USA
Leicaflex SL, Leitz 400mm f/6.8 Telyt
© Douglas Herr