Vermilion Flycatcher (Pyrocephalus rubinus flammeus)
Arizona, USA
Nikon Coolpix 4500, Leica APO-Televid 77
© Per LifVermilion Flycatcher (Pyrocephalus rubinus flammeus)
Morongo Canyon, California
Nikon FE, 400mm Tokina