White-tailed Wheatear (Oenanthe leucopyga aegra) - adult
Derkaoua, Morocco - 22 November, 2006
Canon A640, Zeiss Diascope 85FL
© Stefan Johansson


White-tailed Wheatear (Oenanthe leucopyga aegra) - adult
Derkaoua, Morocco - 22 November, 2006
Canon A640, Zeiss Diascope 85FL
© Stefan Johansson