Southern Gray Shrike (Lanius meridionalis aucheri)
Oman - November, 2004
Nikon Coolpix, Zeiss Diascope 85 T*FL
© Johan Gelting-Nyström


Southern Gray Shrike (Lanius meridionalis aucheri)
Oman - November, 2004
Nikon Coolpix, Zeiss Diascope 85 T*FL
© Johan Gelting-Nyström


Southern Gray Shrike (Lanius meridionalis aucheri)
Oman - November, 2004
Nikon Coolpix, Zeiss Diascope 85 T*FL
© Johan Gelting-Nyström