Gray-backed Fiscal (Lanius excubitoroides (intercedens?))
Serengeti NP, Tanzania
© Peter Nilsson