Common Fiscal (Lanius collaris (humeralis?))
Gibbs Farm - Karatu, Tanzania
© Peter Nilsson