White-throated Robin (Irania gutturalis) - adult male
Turkey - April, 2006
Nikon Coolpix 4500, Leica Apo-Televid 62 mm
© Joseph Gnanou


White-throated Robin (Irania gutturalis) - adult male
Turkey - April, 2006
Nikon Coolpix 4500, Leica Apo-Televid 62 mm
© Joseph Gnanou