Burrowing Owl (Athene cunicularia hypugaea) - adult
San Fransisco Bay, California, USA - September, 2006
Canon 20D, Canon 400mm f/5.6
© Ed Rotberg


Burrowing Owl (Athene cunicularia hypugaea) - adult
San Fransisco Bay, California, USA - September, 2006
Canon 20D, Canon 400mm f/5.6
© Ed Rotberg


Burrowing Owl (Athene cunicularia hypugaea) - adult
San Fransisco Bay, California, USA - September, 2006
Canon 20D, Canon 400mm f/5.6
© Ed Rotberg


Burrowing Owl (Athene cunicularia hypugaea) - adult
Oakland, California, USA
Leica R4s, Leitz 400mm f/6.8 Telyt
© Douglas Herr


Burrowing Owl (Athene cunicularia hypugaea) - juvenile
Palo Alto, California, USA
Nikon F, 90-230 zoom at 230 mm
© Douglas Herr