ORDER: GAVIIFORMES
FAMILY: GAVIIDAE - Loons

Red-throated Loon (Gavia stellata)
Arctic Loon (Gavia arctica)
Pacific Loon (Gavia pacifica)
Common Loon (Gavia immer)
Yellow-billed Loon (Gavia adamsii)